Sympozjum Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych

XXIISympozjum„Higiena pracy – aktualne problemy”14-16.09.2022Łódź
XXISympozjum„Higiena pracy – aktualne problemy”22-24.09.2021 r.Łódź
XXSympozjum„Higiena pracy – aktualne problemy”16-18.10.2019 r.Łódź
XIXSympozjum„Higiena pracy - aktualne problemy”24-26.10.2018 r.Łódź
XVIIISympozjum„Higiena pracy - aktualne problemy”18-20.10.2017 r. Łódź
XVIISympozjum„Higiena pracy - aktualne problemy”25-27.10.2016 r.Łódź
XVISympozjum„Aktualne problemy w higienie pracy”13-15.10.2015 r.Łódź
XVSympozjum„Aktualne problemy w higienie pracy”18-20.12.2014 r.Łódź
XIVSympozjum„Aktualne problemy w higienie pracy”11-12.12.2012 r.Łódź
XIIISympozjum„Aktualne problemy w higienie pracy”8-9.12.2011 r.Łódź
XIISympozjum„Chemiczne szkodliwości zawodowe i środowiskowe”7-8.09.2010 r.Łódź
XISympozjum „Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”14-15.05.2009 r.Łódź
XSympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”22-24.11.2005 r.Łódź
IXSympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”17-19.09.2003 r.Łódź
VIIISympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”30.05-1.06.2001 r.Łódź
VIISympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”4-6.11.1999 r.Wrocław
VISympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”5-7.11.1998 r.Gdynia
VSympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”6-8.11.1997 r.Łódź
IVSympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”7-9.11.1996 r.Łódź
IIISympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”3-5.11.1995 r.Wrocław
IISympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”3-5.11.1994 r.Łódź
ISympozjum„Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy”8-10.11.1993 r.Łódź
Skip to content